Za naše izdelke obdelujemo kvalitetne vrste lesa, kot so hrast, jesen, češnja, bukev, ...

Popolnost izdelave vam zagotavljajo ročna spretnost, izkušnje, kot tudi tehnično napredna oprema naše delavnice.